SINANJU RG 1:144


유광 마감 High Gloss


http://doo2by.tistory.com 

copyright ⓒ  DO HYEOP™ .All Rights Reserved.


'GUNDAM by han do hyeop' 카테고리의 다른 글

HG UNICORN 02 BANSHEE / VIOLET  (0) 2018.06.08
SD ASTRAY 해적 버전 도색  (0) 2018.06.08
ASTRAEA  (0) 2018.04.14
유광 마감 High Gloss  (0) 2018.04.11
SINANJU RG 1:144  (0) 2018.04.11
HI-V GUNDAM MG  (0) 2018.03.23
HI-V GUNDAM MG  (0) 2018.03.22
HI-V GUNDAM MG  (0) 2018.03.20